Politikalar

STRATEJİK ODAĞIMIZ

ASD Laminat olarak başarıyı getireceğine inandığımız kriterler

 • Tüm süreçlerimizde Tüketici/Kullanıcı odaklı olmak
 • Markamızın sahip olduğu potansiyeli güçlendirmek
 • Dijital dönüşümü ve kullanıcı deneyimini ilerletmek
 • Yeniliğe öncülük etmek ve portföyü genişletmek
 • Operasyonel mükemmelliği sağlamak
 • Özgün liderlik göstermek

GÜÇLÜ YANLARIMIZ

Bizi rakiplerimize göre üstün kılan etmenler,

 • Güçlü ve küresel bir iletişim ağı
 • Değerlerimize bağlı, olağanüstü çalışanlar
 • Yenilikçi ürün portföyü
 • Güvenilir iş ortaklıkları
 • Üstün teknoloji ve kalite
 • Sürekli gelişim anlayışı

 

TİCARET POLİTİKAMIZ

Günümüzün ve yarının dünyasının gerekliliklerini hedefleyerek, sadece sektörümüzle sınırlı kalmayıp, temas ettiğimiz tüm endüstri kolları ve servis sağlayıcılarımızla tüm dünyaya örnek olabilecek niteliklere sahip bir iş anlayışı içinde çalışmayı ilkelerimizin başında görüyoruz.

Öncelikle ülkemizi, uluslararası pazarlarda temsil etmenin verdiği sorumluluk ve bilinçle hareket ederek, tüm paydaşlarımıza katma değer sağlayabileceğimiz bir işletme olma hedefiyle, hem teknolojisine ve altyapısına hem de insan kaynağına yatırım yapan sanayici mirası ve girişimciliği ile alanında önder, insana ve çevreye saygılı, ASD Laminat A.Ş. ailesine ve topluma sürdürülebilir değer katan itibarlı bir şirket olmayı asli amacımız olarak kabul ediyoruz.


KALİTE POLİTİKAMIZ

ASD Laminat A.Ş.,müşterisinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, arzu edilen kalitede ve zamanda, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün ürettirmeyi ve pazara sunmayı hedeflemektedir. Kalite yaklaşımımız, artan rekabet şartları ve değişen müşteri beklentilerine uygun olarak, çalışanların sürekli geliştirilmesi, süreçlerin risk odaklı bakış açısıyla sürekli iyileştirilmesini, standartlaştırılmasını, gerekiyorsa yeniden tasarlanmasını ve sistematik bir şekilde dokümante edilmesini öngörür.

Bu hedefe yönelik, ASD Laminat A.Ş. tüm çalışanlarından aşağıda belirtilen prensipleri benimsemelerini beklemektedir.

 • Tüm çalışanlarımızın ortak amaç belirleyerek ve katkı sağlayarak, kalite kavramını şirketimizde yaşamsal amaç haline dönüştürmek, yaptığımız hiçbir işte kaliteden ödün vermemek,
 • Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini ve ihtiyaca uygunluğunu sürekli ölçümlemek, sorunları hızlıca saptamak ve müşteri odaklı düşünerek sürekli iyileştirme faaliyetleri içinde olmayı öncelikli amaç addetmek,
 • Tüm tedarikçilerimizin iş süreçlerini ve sağladıkları ürün kalitelerini geliştirmeleri için onlarla yakın iş birliği ve yardımlaşma içerisinde çalışmak.

ÜRÜN POLİTİKAMIZ

Dünya genelindeki müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve paydaşlarımız için gerçek bir farklılık oluşturacak yenilikçi ve yerel farkındalığa sahip ürünlerin yanı sıra, yeni ürün ve bu ürünlere dayalı hayata olumlu yönde katkı sağlayan teknolojileri sunmayı vaat ediyoruz. Bunları gerçekleştirmenin en iyi yolunun, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini mükemmel bir şekilde anlamaktan geçtiğine inanıyoruz.

İnsanı ve yeniliği bir araya getirdiğimizde, insanların gerçekten istediği ve ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojiyi ve ürünleri oluştururuz. Ürettiğimiz ürünler insanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına ve hayatlarından zevk almalarına yardımcı olan yeniliklerdir. ASD Laminat A.Ş. markası olarak tüm bunlar bizleri rakiplerimizden ayırır.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ASD Laminat A.Ş. olarak, dünya kaynaklarının bir sonraki kuşaklara doğal olarak aktarımını sağlayacak şekilde üretim yapmayı ve ürünlerin sağlıklı koşullarda ve nihai tüketicilerin insan sağlığına uygun bir şekilde üretilmesi için veriye dayalı, bilgi aktarımını esas alan, seviyeli şeffaflığı sağlamayı teyit ediyoruz.

ASD Laminat , tüm üretim süreçlerinde doğal kaynakları verimli kullanmak ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirmeyi sürdürmeyi öncelikli tutar. Doğaya saygılı çevre misyonumuz, bütün faaliyetlerimizi şekillendiren sürdürülebilir gelişim felsefemizin anahtarıdır. Başarımızı sürekli kılmak için yatırımlar yaparken çevremizi korumaya özen gösteriyor,  hem üretim tesislerimiz hem de ürünlerimizdeki olası olumsuzlukları azaltmaya önem veriyoruz.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şirketin bilgi güvenliği uygulamalarının uluslararası bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak yürütülmesi ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin, tüm paydaşlar nezdinde etkin şekilde yönetilerek bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini öngörür.