TİCARİ SİCİL BİLGİLERİ

TİCARİ SİCİL BİLGİLERİ

 • Ticaret Ünvanı

  ASD Laminat A.Ş.

 • Merkez

  Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A1 Blok No:10/1 Kat:16 Ofis No: 463-465-466
  34149 Yeşilköy-Bakırköy, İstanbul

 • Fabrİka

  1.Organize Sanayi Bölgesi Beyköy/DÜZCE

 • MERSİS Numarası

  0-0860-1247-2700018

 • Tİcaret Sİcİl Numarası

  412716

 • Vergİ Daİresİ

  Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

 • Vergİ Numarası

  0860124727

 • Telefon

  0212 670 03 60

 • Fax

  0212 670 03 68

 • Web Adresİ

  www.asdlaminat.com.tr

 • Taahhüt edİlen ve Ödenen Sermaye mİktarı

  35.000.000.-TL (Otuzbeşmilyon Türk Lirası)

 • Anonİm şİrketlerde yönetİm kurulu başkan ve üyelerİnİn, ad ve soyadları

  Yönetİm Kurulu Başkanı: ERTAN ALPAY

 • Seçİlen denetçİnİn adı ve soyadı / Ünvanı, yerleşİm yerİ / merkezİ, varsa tescİl edİlmİş şubesİ

  Ünvan: TRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

  Adres: Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Urfalı İş hanı No.10 Kat.3 Şişli / İstanbul