Enerji Politikamız

ASD Laminat A.Ş; sunduğu ürünlerin kalitesi, çalışanlarının katılımı sayesinde müşteriler ve üçüncü şahıslar nezdinde memnuniyet ve güven veren bir kuruluş olarak “ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI” ilkesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Bu doğrultuda, ASD Laminat A.Ş. enerji ve doğal kaynakları verimli kullanılmasını sağlamayı ilke edinmiş olup, firma olarak hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi, insan, altyapı kaynakları üst yönetim tarafından yasal ve diğer şartlar da göz önünde bulundurularak temin edilmektedir. Enerji verimliliği ve performansının sürekli iyileştirilmesi için enerji verimli ürünlerin ve hizmetlerin temin edilmesi sağlanmakta ve gerektiğinde tasarıma yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Amaç ve hedeflere ulaşma noktasında sistematik bir yaklaşım ele alınmış ve bunun için uluslararası ISO 50001 standardı referans alınmış ve uygulamaya koyulmuştur.