İSG ve Çevre Politikamız

• İSG ve Çevre faaliyetlerini ISO 45001, ISO 14001 standartları, yasal gereklilikler ve ilgili tarafların beklentileri doğrultusunda geliştirmek
• Paydaşları etkileyen İSG, Çevre gerekliliklerini, risklerini tespit edip gerekli çalışmaları ve iyileştirmeleri yaparak istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemek
• İş süreçlerini etkin şekilde kullanarak isg ve çevre faaliyetleri açısından geliştirmek
•Çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği ve çevre hususlarında farkındalığını ve katılımını sağlamak.