Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Tüm dünyada birçok farklı noktada, farklı dil ve kültürlere sahip bir ekibiz ve en önemli varlığımızın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. İşyerimizin ve işimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlamak istiyoruz. Kişilerin ve düşüncelerin, içinde bulunduğumuz ülkeler kadar zengin bir çeşitlilik içinde olduğunun farkında olarak, herkesin önemli bir hedefe katkıda bulunduğunu hissettiği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Ticari faaliyette olduğumuz her ülkede, tüm işyeri uygulamalarımızın yerel kanunlarla uyumlu, adil ve etik, kararlarımızın ise insan haklarına saygılı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bizimle birlikte çalışan veya bize hizmet veren bütün şirketlerde de benzer uygulamaları teşvik ediyoruz. Uygar, sürdürülebilir bir toplum ve iş hayatı yaratma konusundaki hedefimizin daha geniş kitleler tarafından hayata geçirilmesini sağlamak istiyoruz.

Bizimle çalışan herkesin, her grubun, yaşam ve iş kalitelerini olumlu yönde etkileyebilmeyi diliyor, tüm çabamızı bunun için harcıyoruz.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkelerini;

 • Misyon ve vizyonumuza uygun insan kaynakları planlarımızı hazırlamak,
 • Bu planlar doğrultusunda, alanında uzman kişilerle çalışmak,
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişmesini sağlamak,
 • Motivasyonu yüksek, yenilik ve değişimlere açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, amatör ruhunu kaybetmeyen profesyonel bir ekip ile çalışmak oluşturmaktadır.


İK UYGULAMALARI

İşe Alma ve Yerleştirme

Strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda, insan kaynakları olarak amacımız, ASD Laminat’ı geleceğe taşıyabilecek, personel ihtiyacımıza ve pozisyonun niteliklerine uygun adayları , bünyemize kazandırabilmektir.

Adayların, kurum kültürüne uygun niteliklere sahip, gelişim ve değişime açık, özgüveni yüksek, iletişimi kuvvetli ve eğitimli olmaları, tercihlerimizde öncelik sağlamaktadır.

Şirketimize sitemizdeki form aracılığıyla ve anlaşmalı internet sitelerinde duyurulan ilanlarımızdan başvuru yapabilirsiniz.

Tarafımıza ulaşan başvurulardan, aday havuzları oluşturulup gerekli değerlendirmeler yapılarak , özgeçmişi uygun adaylar görüşmeye davet edilir. Görüşme sürecinde, başvurulan pozisyonun gereklerine göre, yabancı dil, kişilik ve mesleki ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

İK yetkilisi ve ilgili departman yöneticileri ile yapılan mülakatlar sonrasında başarılı bulunan adaylara iş teklifi yapılır. İş teklifi yapılmayan adaylara,değerlendirme sonucuyla ilgili bilgi verilir ve gelecekteki uygun olabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere, ASD Laminat Aday veri tabanında saklı tutulur.


Performans Yönetimi

Şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda oluşturulan iş hedefleri ile performans odaklı çalışma anlayışını güçlendirmek, çalışanların gelişimlerini sağlamak, yönetici ve çalışanlar arasında iyi iletişim kurmak ve onları ortak hedeflerde birleştirmek, çalışanları doğru değerlendirebilmek, performans yönetim sistemimizin temel ilkelerini oluşturmaktır.

Bu doğrultuda, yönetici ve çalışanlar arasında ara görüşmeler, aylık ve yıllık değerlendirmeler yapılarak, hedeflere yönelik ihtiyaçlar, geliştirme ve eğitim programları belirlenir.


Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak, onları doğru değerlendirmek ve yönlendirmek, eğitimlerle gelişmelerini desteklemek, kariyer yönetimi hedeflerimizden olup; çalışanlarımızın başarıları sonucunda, terfi ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile onlara beklentilerini karşılayacak kariyer fırsatları sunulmaktadır.


Eğitim

 • İşe yeni başlayan çalışanlara, şirketin misyon , strateji ve hedeflerini, organizasyonun yapısını anlatmak için verilen oryantasyon eğitimleri
 • Ürün ve hizmetlerin anlatıldığı teknik eğitimler
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen şirket içi ve şirket dışı eğitimler
 • Kalite ve iş güvenliği kapsamında verilen eğitimler

Staj Olanakları

Üniversitelerin zorunlu staj kapsamında olan, Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde okumakta olan lisans öğrencilerine, Düzce’de bulunan fabrikamız dahilinde, yaz döneminde ( haziran- eylül ayları arası) staj imkanı verilmektedir.


Kurum İçi İletişim

Çalışanlarımızın motivasyonunu ve aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlamak amacıyla, şirketimizde:

 • Sosyal ve kültürel etkinlikler; Spor, Sanat gibi alanlarda düzenlenen aktiviteler
 • Teknik geziler: Fabrikamıza belirli periyotlarla düzenlediğimiz geziler
 • Lansman toplantıları: Yeni dekor, yüzey ve yatırım tanıtımları gibi uygulamalara yer verilmektedir.


Açık Pozisyonlar

K.V.K. Hakkında